Image
Gyergyószentmiklós városától északra, 1087 m-es magasságban, a Csobot-hegyen egymás mellet két testvérkapolna áll, mindkettő a Szent Anna nevét viseli. A Szent Anna-kápolna feltehetőleg egy XIII.-XIV. századi, jellegzetes, négykaréjos rotonda volt egykoron, ehhez később, a XVIII. században toldott hozzá a lakosság egy barokk részt, a rotonda három karéját meghagyva, szentélyként. A régebbi kápolnát a XVIII. században újjá építették, amikoris a rotondához egy hajót építettek. A másik kápolnát a XVIII. században a nagy pestis vész következtében elhunytak emlékére építették. 
 
A kápolnához két alkalommal is elzarándokolnak a szentmiklósiak Húsvét hajnalában valamint Szt. Anna ünnepének alkalmából. Üzenetük a szentmiklósiak és az erre a vidékre látogatók számára is érvényes: a testvériséget szimbolizálja a népek között, ebben az esetben a székely és örmény testvériséget.
Túrázzunk, töltődjünk együtt!